Energia_2023

Energia

ENERGIA NA WAGĘ ZŁOTA – Restrategie w czasach kryzysu. Energia zawsze była i będzie podstawą dla istnienia cywilizacji. Brak energii lub nienadarzająca podaż, w najlepszym razie powodowały kryzysy, a w najgorszym upadki cywilizacji. Jeśli jednak potrafimy dać sobie przestrzeń do planowanego działania, problemy z dostępem do taniej energii mogą stać się przyczyną do poprawy zarządzania […]