Rubikom

Doradztwo marketingowe

Od 25 lat wspieram jako strateg i doradca przeróżne podmioty biznesowe i organizacje społeczne w zakresie skutecznych strategii marketingowych. Doradzanie firmie jest szczególną umiejętnością. Trzeba nie tyle zrozumieć specyfikę danego przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim określić jego potencjał, możliwości oraz przełożyć to wszystko na rynek (trendy, tendencje i pojemność rynku) oraz na zachowania i strategie marketingowe konkurencji. Marketing w czasach hiperkonkurencji to bardzo obszerny i zarazem trudny obszar do zarządzania. Rezultaty komunikacji marketingowej bowiem muszą iść w parze z założeniami i celami biznesowymi spółki oraz być zbieżne z oczekiwaniami i cechami nabywczymi grupy docelowej.

Marketing to swego rodzaju myślenie analityczne, strategiczne połączone z twórczym i kreatywnym podejściem.

Oferta w ramach doradztwa marketingowego

Przeprowadzam wewnętrzny audyt funkcjonowania firmy we wszystkich kluczowych obszarach operacyjnych, tj. oferta (analiza ceny vs rynek, analiza argumentacji handlowej vs rynek, programy partnerskie, jakość brandingu opakowania i pozycjonowanie produktu na rynku, jego sieć dystrybucji czy jakość sieci sprzedaży (punkty sprzedaży, itp.)
Realizuję pracę pozwalającą szybko określić mapę konkurencji z jej mocnymi i słabymi aspektami oferty, odczytać i zidentyfikować strategię marketingową konkurencji, bądź jej brak, zmapować ścieżkę klientów z ich preferencjami vs dostępność oferty konkurencji, oszacować trendy i kierunek rozwoju rynku

Projektowanie celów marketingowych, które przyjmują formę wskaźników: ROI, ROAS, KPI oraz OKR (key objective results) w zgodzie lub w pełnej integralności z pozostałymi celami biznesowym firmy

Projektuję komunikację marki w oparciu o techniki pracy twórczej, co pozwala na znalezienie i zarazem odkrycie kreatywnej i wyróżniającej się formuły na komunikację marki w ujęciu długoterminowym.

Określam SWOT marki oraz tzw. Brand Puzzle’s, co pozwala na spersonifikowanie marki i zdefiniowanie jej cech charakterystycznych, np.: obietnica marki, tonality marki, tożsamość marki, korzyści funkcjonalne i emocjonalne marki, itp.
Opracowuję konkretny plan operacyjny na aktywność marki w obszarach offline oraz online wraz z budżetem, wskaźnikami oraz harmonogramem. Plan jest oczywiście pochodną strategii marketingowej ale jednocześnie bardziej szczegółowym zestaw najważniejszych działań komunikacyjnych skorelowanych z planami sprzedaży.

Korzyści

Rynek hiperkonkurencji wymusza ciągłe doskonalenie oferty i rywalizację na wielu płaszczyznach: cena, branding, storytelling, mix promocje, itp. Stąd praktycznie na każdym etapie rozwoju firmy przydaje się ekspercka wiedza w zakresie: wiedzy o rynku (badania konsumenckie), warsztaty kompetencyjne (marketing strategiczny) czy profesjonalne doradztwo w zakresie stworzenia unikatowej strategii komunikacji, która uwypukli przewagę różnicującą w oczach konsumentów. Wyzwania w charakterze Interim Management

Praktyczny marketing sprzyja rozwojowi firmy w każdym aspekcie. Strategia nadaje prym i porządkuje aktywności na te ważne i te ważniejsze, priorytetowe. Nie ma dzisiaj możliwości skutecznego konkurowania bez strategicznego podejścia do marketingu. Bo wszystko kosztuje, a tylko świadoma polityka marketingowa przynosi z tych inwestycji realny zysk. Wtedy to się opłaca.

"Jestem praktykiem biznesu i marketingu strategicznego. W ostatnich 5 latach odpowiadałem za obszary marketingu i sprzedaży dla największych firm w kraju" Wyzwania w charakterze Interim Management

Kontakt

Wyślij zapytanie

Marcin Gieracz

CEO & Strategy Director