Rubikom

Outsourcing / Interim Management

Głównym założeniem takiej formy współpracy jest optymalizacja kosztów i racjonalizacja wydatków marketingowych. W ramach usługi outsourcingowej umawiam się z klientem na realizację projektu czy opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej, za której realizację biorę pełną odpowiedzialność, tzn. kontroluję zakres i jakość wdrożenia dobierając sobie współpartnerów (agencje reklamowe, grafików, specjalistów od SEM/SEO, Google Ads, itp.). W ten sposób klient nie musi tworzyć nowych miejsc pracy oraz pozyskiwać nowych, eksperckich i drogich kompetencji z rynku. Różnica miedzy outsourcingiem marketingowych, a współpracą z agencją reklamową głownie polega na tym, że agencja jest od przygotowania, realizacji i egzekucji zaprojektowanej reklamy. Same założenia reklamy, jej główne cele i strategia jest najczęściej długoterminowa i wymaga stałego nadzorowania na wielu różnych płaszczyznach oraz polach eksplorowania w świecie offline i online.

Interim Management

To nic innego, jak czasowy pracownik o dużych i specjalistycznych kompetencjach zatrudniony w formie B2B, którego wiedza i doświadczenie pozwalają na samodzielne zarządzanie działem marketingu. Ponadto bardzo skuteczna współpraca z pozostałymi menadżerami firmy. Zarówno moje eksperckie doświadczenie, jak i wieloletnia praca w roli dyrektora marketingu czy dyrektora zarządzającego dla wielu dużych i znanych przedsiębiorstw pozwala mi łączyć cechy zewnętrznego szefa marketingu ze znacznie szerszą orientacją i horyzontalnym sposobem myślenia o biznesie, którego integralną częścią jest marketing. Interim Management jest najczęściej także sposobem na krótkoterminowe podejście, którego elementem jest praca nad jakimś czasowym projektem czy na zasadzie pracy na zastępstwo. W przypadku takiego rozwiązania nie zawsze jest to tańsza opcja, ale na pewno pozwala na optymalizację kosztową choćby w sensie formy zatrudnienia B2B.

Jak wygląda wspólpraca?

Współpracujemy na zasadzie umowy zryczałtowanej tzn. odpowiadam za wszystkie działania marketingowe firmy, rozliczam się z realizacji celów oraz zarządzam relacjami z firmami, które działają na rzecz wsparcia komunikacji, tj. agencje reklamowe, graficy, firmy badawcze, SEM/SEO/Social media. Realizuję działania zgodnie z przyjętym budżetem i założeniami wcześniej wspólnie ustalonego planu marketingowego.

 Współpraca przebiega wedle klarownego planu rozpisanego szczegółowo miesiąc do miesiąca, po którym zawsze przedstawiam raport podsumowujący wszystkie podjęte inicjatywy i działania.

Dla kogo?

Z reguły jest to bardzo wygodne i korzystane rozwiązanie dla wszystkich firm, które nie chcą inwestować w zatrudnianie dodatkowej kadry, a którym zależy na zwiększaniu świadomości marki/firmy na rynku oraz które dostrzegają potencjał we wspieraniu sprzedaży przez aktywności marketingowe.

Zalety

Główną zaletą jest na pewno oszczędność utrzymania i opłacania takiego zewnętrznego działu marketingu i/lub osoby koordynującej projekty marketingowe. Ale przede wszystkim korzyścią jest jakość świadczonych usług, które są na ogół o wiele wyższe w cenie specjalisty a nie opłacania wynagrodzenia szefa / dyrektora marketingu, który i tak musi stworzyć sobie zespół wewnątrz organizacji, jak i dobrać specjalistów od komunikacji na zewnątrz.

Cena

Cena ryczałtu uzależniona jest obszarów oraz ilości pracy do wykonania. Najczęściej jednak jest to ustalane indywidualnie i zależne od wypracowanego wspólnie z kierownictwem firmy lub menadżerami strategii i planu marketingowego.

Jak zacząć?

Wystarczy sformułować wszystkie potrzeby firmy, które z reguły opierają się o główne wskaźniki, tj.: zwiększenie sprzedaży, wzrost świadomości marki wśród grupy docelowej czy optymalizacja i uspójnienie przekazu marki do grup docelowych = wskaźniki ROI. Bardzo często działania marketingowe mają istotny wpływ również na zmniejszenie fluktuacji wspierając budowę kultury organizacji i atmosfery panującej w firmie.
kuźnia

Interim management a Outsourcing

Różnica jest niewielka, chyba że przyjmiemy założenia współpracy oparte o czasowe działania związane z ważnymi zmianami w przedsiębiorstwie. Mogą to być zmiany związane z re-brandingiem czy repozycjonowaniem oferty (poszerzenie portfolio oferty czy poszerzenie grup docelowych) lub zmiany związane z koniecznością ekspansji na rynki zagraniczne. Wówczas Interim Manager jako eskpert ds. marketingu strategicznego opracowuje strategię marketingową i plan jej egzekucji.
Outsourcing wiąże się z pracami bieżącymi i wzięciem odpowiedzialności za realizację strategii. Interim Manager to osoba, która podejmuje się np. zarządzania zatrudnionym zespołem marketingu i odpowiada za rezultaty swoich działań przed zarządem firmy.
Kontakt

Zainteresowany?

Skontaktuj się ze mną