Rubikom

Szkolenia i warsztaty marketingowe

Od 2016 roku realizuję autorskie programy podnoszenie kompetencji strategicznych menadżerów, które stworzyłem na bazie dziesiątek wdrożonych strategii marketingowych w branżach: instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne, producenci leków i OTC, przedsiębiorstwa budowlane, firmy mediowe, sieci fashion czy firmy IT oraz startupy. A także bazując na doświadczeniu pracy w charakterze głównego trenera – stratega firmy szkoleniowej „Essentis – Marketing w Praktyce”, wykładowcy studiów podyplomowych w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie czy w Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Realizuję trzy produkty szkoleniowe:

Projektowanie strategii marketingowej

Kompleksowy program projektowania procesu strategicznego z uwzględnieniem strategii marki, planowania marketingowego, pozycjonowania marki na rynku czy charakteryzowania grup docelowych i zarządzania badaniami rynkowymi. Podczas warsztatu uczestnicy uczą się jak formułować właściwie zdefiniowane cele i założenia pod kątem strategii marketingowej, poznają techniki budowania trwałej przewagi konkurencyjnej, mapowania rynku względem trendów i zachowań konkurencji, planowania w oparciu o wskaźniki budżetu marketingowego. Podczas warsztatu wykorzystuję m.in. narzędzia: Business Model Canvas, Design Thinking oraz autorską metodę Strategic Thinking.
ilustracja6
ilustracja6

StrategJA

Warsztat kompetencyjny, który uświadamia rolę i funkcję stratega w organizacji, a także wspomaga umiejętności strategiczne w różnych działach firmy: Sprzedaż, Marketing, HR, Finanse, Client Service. Warsztat pozwala nabyć umiejętności również w kwestii budowania kultury organizacji (kulturacji) oraz integrowania pracowników firmy wobec założeń strategii marketingowej.

Brand Your Story

Warsztat z umiejętności twórczego podejście do kreowania kampanii reklamowych, tzw. projektowanie big idea dla marki i jej przewodniego przekazu do rynku. Uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności z wielu różnych technik kreatywnego myślenia: myślenie pytajne, twórcze rozwiązywanie problemów, szukanie rozwiązań w oparciu o techniki abstrakcyjne. Dowiadują się na czym polega implementacja komunikacji marki do rynku, tj. przełożenie idei marki na key massage oraz branding i doświadczenia klienta w miejscu sprzedaży.
kuźnia
Kontakt

Zainteresowany?

Skontaktuj się ze mną