Rubikom

Czy IT będzie opoką w czasie kryzysu

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów, a zarazem w najbardziej spektakularny sposób, jest branża IT. W kontekście nachodzącego globalnego tsunami gospodarczego, ta część gospodarki wydaje się być uodporniona, choć od tej reguły można zauważyć już pewne wyjątki.

To, co stanowi o sile branży, to tak inne podejście do biznesu, że trudno wskazać inną, zbliżoną podejściem do myślenia o rynku, klientach, produktach, sposobach wytwarzania, czy przede wszystkim kulturze organizacyjnej.  Innowacyjność i kreatywność to synonimy IT, które leżą u podstaw każdej firmy. Biznes IT to zupełnie inny mindset w porównaniu do gospodarki niecyfrowej. Trzy najważniejsze cechy, to: użytkownik jest w centrum uwagi w każdym obszarze zarządzania firmą, permanentne przekonanie, że zawsze można zrobić coś lepiej oraz projektowanie każdego produktu z myślą o skali globalnej.

Największy koszt w IT, ale i największa wartość to zespół ludzi. I jest to najważniejszy obszar, tuż przed produktem, na którym koncentrują się zarządzający. Organizacja pracy, nieformalna atmosfera, ciągłe szkolenia, integracja oraz atrakcyjne poziom wynagrodzenia powodują, że branża przyciąga najlepszych, a z drugiej strony tworzy idealne środowisko pracy wzmacniające zaangażowanie i sprzyjające powstawaniu nowych jakości.

Branża IT, tak jak kiedyś przemysł, stała się polem na którym powstają nowe metody zarządzania projektami, generowania rozwiązań, optymalizowania kosztów, monitorowania efektów, motywowania zespołów, ciągłego doskonalenia produktów. Dzięki temu, pomimo stosunkowo wysokich kosztów operacyjnych, sektor IT będzie stabilny. Dlaczego? Bo zapewnia rozwiązania pozwalające obniżać koszty, działać bardziej efektywnie, prowadzić terapie, dostarczać użytkownikom nowych jakości. Usługi fintech, automatyzacji marketingu, rozwiązania typu „no code”, systemy wspomagające projektowanie, zarządzanie, planowanie, w końcu telekomunikacja, platformy handlowe, rozwiązania chmurowe, bezpieczeństwo, w końcu rozrywka. Rozwiązania IT są obecne w każdej dziedzinie życia, współistniejące z nami równolegle przez 24 godziny na dobę.

Pewne niedogodności dla firm z sektora IT mogą zostać spowodowane przez zmniejszenie lub całkowite wygaszenie zamówień przez sektor państwowy oraz brak funduszy UE, które dla części softwerehousów były istotnym źródłem przychodowym. Niemniej jednak w tym biznesie piękne jest to, że rynek nie ogranicza się do danego kraju, czy nawet kontynentu. Więc jeśli firma tworzy rozwiązania uniwersalne co do kraju, czy języka, ale mocno wyspecjalizowane w danej dziedzinie, to rok 2023 będzie dla niej tylko kolejnym rokiem.

 Sektor IT jest na pewno wart obserwowania przez każdą firmę niezależnie od branży. Sposób w jaki działa IT, może być dobrym wzorcem i inspiracją w zarządzaniu własną organizacją – zarówno w obszarze stosowanych narzędzi, układania procesów, zarządzania zasobami, projektowania i wytwarzania produktów, ale również organizowania procesu sprzedaży i budowy relacji z klientami.

NASZYM ZDANIEM

Jeśli prowadzisz firmę, branża IT jest na pewno cennym źródłem dobrych praktyk, z którego możesz czerpać pomysły, jak usprawnić swój biznes. Obszary, które mogą najbardziej skorzystać na zmianach inspirowanych IT, to: zarządzanie organizacją, wytwarzanie produktu i sam produkt.

Zarządzanie organizacją; tu przede wszystkim warte podpatrzenia są sposoby, jak firmy budują relacje z pracownikami, jak tworzą środowisko pracy i jak motywują. Jeśli w Twojej firmie masz zespół, z pewnością możesz zastosować elementy zwinnego zarządzania, dzięki czemu będziesz mógł lepiej pilnować kosztów oraz czasu realizacji i szybciej weryfikować pomysły. IT wykorzystuje wiele narzędzi ułatwiających współpracę, prowadzenie projektów, wspomaganie kreatywności, które nomen omen sama stworzyła. Warto tu przytoczyć nazwy takie jak Asana i Zoho, Slack,ClickUp, Monday.com, Miro, Mural, Infinity, MindManager, to narzędzia które wspierają pracę zespołów, pozwalają wymieniać się ideami, wspierają generować pomysły i je porządkować. Najważniejszą ich wspólną cechą jest wsparcie zarządzania projektami.

Kolejne kwestia związana z zarządzaniem, to podejście do kultury organizacyjnej. Płaska struktura komunikacji, umożliwiająca szybką wymianę informacji, nacisk na rozwój jednostki i wysiłek zespołowy, kształtowanie poczucia w pracownikach, że robią coś naprawdę wyjątkowego (nawet jeśli jest to banalny produkt) oraz że każdy ma znaczący i realny wpływ na końcowy wynik. Najsilniejszym autem branży IT w obszarze kultury organizacyjnej jest umiejętność skutecznego budowania samooceny pracowników w oparciu o realne zachowania i obiektywne wyniki każdego z nich. Rzecz bardzo rzadko spotykana, a jednocześnie trudna do przecenienia. Dzięki temu pracownik wie, dlaczego chce pracować w danej firmie i robić, to co robi.

Branża IT oferuje również sporo narzędzi typu low code lub no code, które pozwalają zaoszczędzić czas, pieniądze i realizując zadania bez konieczności zlecania na zewnątrz. Na przykład postawić szybko stronę internetową (Carrd), zbudować aplikację webową bez kodowania (Bubble), zrobić szybki projekt graficzny (Canva), czy zaplanowanie i zarządzanie działaniami prosprzedażowymi w internecie (User.com).  Poza rozwiązaniami uniwersalnymi, IT  oferuje również tworzenie narzędzi indywidualnych, które umożliwiają realizację skomplikowanych procedur w bardzo prosty sposób, stosując wykorzystując technologię VR i AR (rzeczywistość wirtualna i łączona). Dzięki temu można zwizualizować pracującą maszynę lub budynek, bez konieczności jej fizycznej budowy, można lepiej szkolić lekarzy, inżynierów, techników, można zdalnie wspierać różnego rodzaju procesy wymagające wiedzy technicznej. Innym, bardzo znaczącym obszarem, który oferuje wsparcie, są wszelkiego rodzaju systemy eksperckie, oparte na aplikacjach samouczących się, wspomagające podejmowanie decyzji. Od giełdy, przez medycynę, po zarządzanie logistyką.

Ostatni obszar, gdzie można importować inspiracje z sektora IT do własnego biznesu, to rozwijanie już posiadanych produktów o komponenty cyfrowe. Świetnym przykładem są szczoteczki soniczne Philips, które oferują najmłodszym aplikację zachęcają dzieciaki do mycia zębów poprzez wizualizację i element grywalizacji. Inny przykład, to samochody, których producenci zaczęli się prześcigać w ilości rozwiązań cyfrowych lub producenci sprzętu AGD, którym możemy sterować z poziomu telefonu.

Inspiracje mogą wydawać się jak cukierki na wystawie zamkniętego sklepu – szczególnie jeśli pochodzą z tak odległego świata, jak IT. Cechą inspiracji jest jednak to, że to tylko przykłady pokazujące, jak można rozwiązać określony problem. Inspiracja to nie jest kalka kopiuj-wklej. Jest to tylko kierunkowskaz pokazujący jaki kierunek obrać przy budowaniu rozwiązania. A jak budować samo rozwiązanie, jeśli już wiemy, w jakim kierunku chcemy iść ? Przede wszystkim musi zostać jasno określony cel. Musi pojawić się odpowiedź na pytanie, dlaczego potrzebujemy nowego kierunku oraz jak chcemy go osiągnąć. To jest najważniejszy i najbardziej kluczowy element całego przestrajania biznesu na nowy model działania. Warto zacząć od przeprowadzenia warsztatów, angażujących osoby związane ze wszystkimi obszarami, których dotyczy planowana zmiana. Elementem koniecznym jest zebranie niezbędnej wiedzy. Tu bardzo pomocne jest przeprowadzenie wywiadów lub prostych ankiet – zarówno wewnątrz organizacji jak i z zewnętrznymi interesariuszami.  Konieczne jest zapewnienie przestrzeni do swobodnej wymiany myśli z zachowaniem porządku procedowania.

Krzysztof Kucharski

Co-Partner w Rubikom Strategic Thinking

Pozostałe wpisy