Strategia marketingowa

Najczęstsze problemy Klientów:

(...) Intensywnie się rozwijamy, a to coraz częściej powoduje brak spójności działań pomiędzy kluczowymi działami firmy. Potrzebujemy spójnej strategii oraz nowych kompetencji jako organizacja (...)

W nowocześnie zarządzanych firmach rolę i funkcję marketingu tak samo postrzegają wszyscy pracownicy, a zwłaszcza Zarząd. Wszyscy pracownicy firmy natomiast w sposób świadomy, bądź nieświadomy kształtują reputację marki. To, w jakim stopniu Management potrafi wspólnie pracować i rozwiązywać zadania, określa wydajność Organizacji. Pracując nad rozwiązaniami potęgującymi biznes, skupiamy się na zdefiniowaniu w jaki sposób firma powinna realizować cele oraz na projektowaniu procesów poprawiających komunikację i zwiększających kooperację wewnętrzną. 
Rezultatem mojej pracy jest strategia, która ma jasno określone cele krótko i długoterminowe. KPI oraz inne wskaźniki, które stają się ostatecznie faktorami pozwalającymi kontrolować realizację strategii. Wszystko spójne i zrozumiałe na wszystkich szczeblach Firmy.

Pomagam moim Klientom:

 • stworzyć strategię rynkową dla określenia optymalnego pozycjonowania i celów do realizacji

 • zidentyfikować jedną ideę marki / firmy, która będzie siłę napędową dla wszystkich pracowników

 • zaproponować przebudowanie  struktury i wdrożyć procedury zwiększające przejrzystość kompetencyjną

 • pomóc budować kulturę organizacji w taki sposób, aby misja i wizja stanowiły codzienną wskazówkę w działaniach operacyjnych

Sprawdź: Doświadczenie i wybrane Case studies

Strategia komunikacji

Najczęstsze problemy Klientów:

(...) Szukamy agencji, która opracuje ideę marketingową i zorganizuje zintegrowaną kampanię reklamową (...)

Wdrożenie nowego produktu, czy oferta jest obecnie nie lada wyzwaniem dla każdej firmy. Spora część firm ma jednak problem z tym, jak zorganizować cały ten proces strategiczny oraz kogo zaprosić do współpracy. Nie wspominając o optymalizacji kosztów związanych z realizacją kampanii marketingowej.

Minimalizuję to „ryzyko” dzięki kilku istotnym elementom:

 • określając najbardziej optymalną grupę docelową z punktu widzenia oczekiwań sprzedażowych;
 • opierając formy i sposoby komunikacji na strategicznym fundamencie marki, który pokazuje realną/faktyczną jej wartość i przewagę na tle konkurencji;
 • skupiając się na tym, aby klienci docelowi usłyszeli o produkcie, zrozumieli przekaz reklamowy i zareagowali - dokonali zakupu.

Pomagam moim Klientom:

 • stworzyć jasną, klarowną i spójną offline i online strategię komunikacji marki;
 • rozpisać ideę na poszczególne aktywności komunikacyjne, obejmujące w zależności od potrzeb: projekty reklamowe ATL/BTL, działania w mediach społecznościowych, PR, internet, SEM/SEO, marketing partyzancki, reklama ambientowa;
 • oszacować budżet plan, harmonogram i narzędzia kontrolne.

Sprawdź: Doświadczenie i wybrane Case studies

Specjalistyczne treningi kompetencyjne

Nowa wiedza, nowe kompetencje i umiejętności. W ramach oferty Rubikom Strategic Thinking realizuję autorskie warsztaty pod szyldem Kuźnia Strategów: "StrategJA" - projektowanie strategii marketingowej oraz „Story Brand" - warsztaty twórczego projektowanie zmiany komunikacji marki. 

Warsztaty realizowane są na ogół w formie zamkniętej, w małych 6-8 osobowych (jeśli trzeba większych) grupach w siedzibie Klienta. Program obejmuje 2 dni - łącznie 16 godzin praktycznych warsztatów.

Dotychczasowi klienci: P4 (Play), Kolporter, Totalizator Sportowy, Gatta, Nestle, Irena Eris, Multimedia Polska, Black Red White, Bank BGŻ, Cyfrowy Polsat, PKN Orlen, Ceramika Paradyż, PKN Orlen, mBank, ING Życie, Lotos Oil, Storck, Speed Up Group, Jamar SJ, Lerg SA, IQ Medica SA, JZO SA, ING Życie, Polkomtel SA, Szkoły Bankowe, Storck, Poczta Polska, Alianz.

re-Branding

Najczęstsze problemy Klientów:

(...) Jesteśmy gorzej postrzegani przez rynek tylko dlatego, że nasza www czy materiały reklamowe odstają wizualnie od obecnych standardów. Chcemy, aby nasz wizerunek wzmacniał nasz biznes i czynił go bardziej zyskownym (...)

Razem z klientem zaczynam od zidentyfikowania przyczyn degradacji wizerunku. Szukamy powodów, dla których klienci gorzej postrzegają markę. Na podstawie analizy, tworzę program rewitalizacji, obejmujący swym zakresem konieczne do wprowadzenia zmiany.

W zależności od potrzeb, pomagam moim klientom tworzyć:

 • rozwiązania komunikacyjne obejmujące: projektowanie systemów tożsamości wizualnej (logo, linie graficzne, opakowania, www, etc.);
 • planowanie działań  PR i polityki CSR;
 • szkolenia i warsztaty dla pracowników, zwiększających świadomość własnej roli w tworzeniu pożądanego wizerunku;
 • rozwiązania dotyczące rozwoju produktu pod kątem oferowanych korzyści;
 • rozwiązania związane z systemem sprzedaży i dystrybucji, serwisu, opieki około sprzedażowej.

Sprawdź: Doświadczenie i wybrane Case studies

Analizy / Badania rynkowe

Przy realizacji procesu strategicznego podejmujemy się realizacji badań jakościowych (wywiady bezpośrednie, badania focusowe, badania obserwacyjne, mystery shopper, itp.). Natomiast w przypadku konieczności realizacji badań ilościowych, wywiadów telefonicznych, badań syndykatowych podejmujemy współpracę z czołowymi firmami badawczymi w Polsce. 

Interim Management

Moje usługi doradcze kieruję także do Firm, które potrzebują wsparcia wewnątrz swojej Organizacji celem poukładania struktury, wdrożenia standardów czy implementacji nowych umiejętności praktycznych w myśleniu strategicznym, ale nie tylko. Wówczas podejmuję się czasowej (z reguły od kilku do kilkunastu miesięcy) współpracy na zasadach kontraktu. Najczęściej pomagam w usprawnieniu obszarów: marketing, sprzedaż, zarządzanie, a ostatnio project management.

Sprawdź: Doświadczenie i wybrane Case studies