Portfolio

Lerg

Klient

Lerg SA jest producentem i eksporterem żywic syntetycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Firma kładzie szczególny nacisk na utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów oraz dostosowanie profilu produkcji do aktualnych potrzeb Klientów krajowych i zagranicznych. Oferta znajduje swoich odbiorców w kraju i Europie. Wśród głównych klientów Lerg możńa wyróżnić: Goodyear, Saint Gobain, Ursa.

Brief Klienta

Z Przedsiębiorstwem Lerg SA mieliśmy przyjemność współpracować niespełna 8 miesięcy. Głównym zadaniem konsultantów Rubikom było przeprowadzenie kompleksowej analizy rynkowej wraz z określeniem segmentacji potencjalnych grup nabywcór oferty Lerg, a następnie zaprojektowanie strategii rynkowej. Strategia miała uwzględniać cele biznesowe Organizacji, strategię sprzedaży oraz strategię marketingową.

Rezultat

Analiza rynkowa przeprowadzana przy współudziale agencji badawczej IQS Quant udało nam się określić główne kryteria wyboru oferentów, ich preferencje oraz segmentację. Na tej podstawie określiliśmy wyróżnik rynkowy Firmy, który wyraża obecny claim marki: "Faster can more". Procesowi zmiany towarzyszył cykl szkoleń wdrażających strategię, który obejmował sruktury sprzedaży i marketingu oraz kluczowych managerów Firmy. Ponadto Klient zwrócił się do Rubikom z prośbą poszerzenia współpracy o stworzenie planu budowy Kultury Organizacyjnej Lerg SA. Podjęliśmy się merytorycznego opracowania kodeksu pracowniczego dla Przedsiębiorstwa. Kodeks przyjął niestandardową formę, która odzwierciedla zaakceptowaną przez Zarząd Lerg koncepcję marketingową Rubikom. Obecnie trwają prace nad re-brandingiem materiałów marketingowych wg. wytycznych, jakie spisaliśmy w briefach operacyjnych.