Portfolio

Klient

Hossa Finance to pośrednik i doradca finansowy działający na terenie Polski północno-zachodniej z siedzibą w Szczecinie. Firma skupia się na obsłudze małych i średnich firm w zakresie pozyskiwania kapitału - zarówno w formie pożyczek bankowych, jak również z wykorzystaniem programów europejskich i innych funduszy pomocowych. Poza klientami biznesowymi, Hossa Finance obsługuje również  klientów indywidualnych, świadcząc pomoc w zakresie doradztwa kredytowego związanego z produktami hipotecznymi, inwestycyjnymi i oszczędnościowymi.

Brief Klienta

W grudniu 2010 roku Rubikom został poproszony o przygotowanie całościowej strategii rozwoju marki, obejmującej model biznesowy, strukturę organizacyjną, standardy obsługi klienta, repozycjonowanie i strategię komunikacji. Wdrożenie strategii zostało zrealizowane m.in. poprzez wewnętrzne szkolenia i warsztaty z kluczowymi osobami w firmie. Zmianie uległa również część wizualna marki ? powstała nowa witryny internetowa, nowe materiały reklamowe i promocyjne. Nie obyło się również bez odświeżenia logotypu i zmian w aranżacji przestrzeni obsługi klienta. W kwietniu 2011 roku po wdrożeniu strategii wewnątrz firmy, w ramach stałej obsługi, rozpoczęliśmy wdrożenie działań budujących reputację marki Hossa Finance. Ze względów na specyfikę branży, na potrzeby strategii komunikacji powstał projekt z zakresu CSR - "Nie łykaj jak Pelikan", którego główną ideą jest uświadamianie klientom banków i instytucji finansowych, swoich praw.

Rezultat

Uwzględniając cele biznesowe oraz potencjał firmy, powstała strategia, której idea została zawarta w haśle: ?forever green?, oddającym istotę i znaczenie finansów dla rozwoju i prosperity nie tylko firm, ale również samych ludzi. Szeroki zasięg oferty, łączący produkty dla biznesu i osób prywatnych, został ujęty w ramy wspierania klientów Hossa Finance w realizacji ich celów związanych z rozwojem i lepszym życiem. Stąd też na potrzeby działań komunikacyjnych powstał claim: "Marzenia spełniamy od zaraz". Rozwiązania organizacyjne w połączeniu z działaniami komunikacyjnymi, w tym projekt "Nie Łykaj Jak Pelikan", stworzyły spójną, wyróżniającą się markę o zróżnicowanej ofercie i wielopłaszczyznowej komunikacji.